Velkommen til
Norges Realfagsgymnas Bærum

NRG er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi


Skolen tar i mot søknader til både Vg1 og Vg2 Studiespesialisering for skoleåret 2020/21, 2021/22, 2022/23

Høsten 2018 startet NRG videregående skole i Sandvika. NRG er den første i sitt slag i Norge som er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre profilskoler og offentlige skoler.

NRG i et nøtteskall
Høsten 2018 startet NRG videregående skole i Sandvika. NRG er den første i sitt slag i Norge som er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre profilskoler og offentlige skoler.
NRG i et nøtteskall
NRG utvikler "morgendagens helter" i matematikk, realfag og teknologi etter modell av NTG
Studiespesialisering med egne læreplaner i realfagene
Leksefri heldagsskole med 10 timer ekstra realfagsundervisning hver uke
Forsering i matematikk om ønsket på alle trinn
Studietid med lærere tilstede
Programmering, dybdelæring og mestring i matematikkfaget
Mentorprogram og teknologiprosjekter i samarbeid med næringsliv og forskning
Små grupper med tett oppfølging av elevene
Ekskursjoner og firmabesøk relatert til realfag og teknologi
Mange gøyale sosiale og faglige "happenings"
NRG Bærums historie

NRG Bærum AS startet opp i Sandvika i Bærum høsten 2018, med 25 elever på Vg1. Skolen er planlagt å vokse med inntil 75 nye elever hvert år, til den når 225 elever fordelt på Vg1, Vg2 og Vg3. NRG er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere.
NRG Bærum AS startet opp i Sandvika i Bærum høsten 2018, med 25 elever på Vg1. Skolen er planlagt å vokse med inntil 75 nye elever hvert år, til den når 225 elever fordelt på Vg1, Vg2 og Vg3. NRG er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere.
NRG Bærums historie

Siste nytt

Siste nytt