For elever
Læringsressurser
Læringsressurser
VG1
VG2
VG3

Skolereglement
I opplæringen:

Alle møter presis til oppstart av timen
Vi hilser på lærere og elever
Vi møter forberedt til alle timer
Mobiltelefon brukes kun etter anvisning fra lærer
PC brukes kun til opplæringsformål i skoletiden
Vi jobber konsentrert og respekterer alles arbeidsmiljø
Vi snakker når vi får ordet, og lavt når det er samarbeid
Når læreren avslutter timen rydder vi sammen tingene, finner fram det vi trenger for neste time og stiller oss ved siden av pulten
I miljøet:

Vi inkluderer alle
Vi hilser på hverandre
Vi snakker til hverandre på en ordentlig måte
Vi holder det ryddig og ordentlig rundt oss

For fullstendig reglement, trykk her
Skolereglement
I opplæringen:
Alle møter presis til oppstart av timen
Vi hilser på lærere og elever
Vi møter forberedt til alle timer
Mobiltelefon brukes kun etter anvisning fra lærer
PC brukes kun til opplæringsformål i skoletiden
Vi jobber konsentrert og respekterer alles arbeidsmiljø
Vi snakker når vi får ordet, og lavt når det er samarbeid
Når læreren avslutter timen rydder vi sammen tingene, finner fram det vi trenger for neste time og stiller oss ved siden av pulten
I miljøet:
Alle møter presis til oppstart av timen
Vi hilser på lærere og elever
Vi møter forberedt til alle timer
Mobiltelefon brukes kun etter anvisning fra lærer
PC brukes kun til opplæringsformål i skoletiden
Vi jobber konsentrert og respekterer alles arbeidsmiljø
Vi snakker når vi får ordet, og lavt når det er samarbeid
Når læreren avslutter timen rydder vi sammen tingene, finner fram det vi trenger for neste time og stiller oss ved siden av pulten
For fullstendig reglement, trykk her

Eksamen
NRG er en frittstående privateid videregående skole, som følger opplæring etter gjeldende læreplaner. Det betyr at elever har eksamen på samme måte som man ellers har i offentlig videregående skole med utdanningsprogram for Studiespesialisering. For tiden betyr det følgende:

Vg1 Studiespesialisering:

20 % av elevene trekkes ut til en -1- eksamen:
Enten lokalgitt muntlig eksamen i ett avgangsfag, eller
Sentralgitt skriftlig eksamen i engelsk eller matematikk

Vg2 Studiespesialisering:

Alle elever trekkes ut til en -1- eksamen:
Enten lokalgitt muntlig eksamen i ett avgangsfag, eller
Sentralgitt skriftlig eksamen i et avgangsfag med eksamensform skriftlig

Vg3 Studiespesialisering:

Alle elever skal ha:
3 sentralgitte skriftlige eksamener
1 lokalgitt muntlig eksamen

For mer informasjon om trekkordningen i videregående opplæring, trykk her.


NRG er en frittstående privateid videregående skole, som følger opplæring etter gjeldende læreplaner. Det betyr at elever har eksamen på samme måte som man ellers har i offentlig videregående skole med utdanningsprogram for Studiespesialisering. For tiden betyr det følgende:

Vg1 Studiespesialisering:
20 % av elevene trekkes ut til en -1- eksamen:
Enten lokalgitt muntlig eksamen i ett avgangsfag, eller
Sentralgitt skriftlig eksamen i engelsk eller matematikk

Vg2 Studiespesialisering:
Alle elever trekkes ut til en -1- eksamen:
Enten lokalgitt muntlig eksamen i ett avgangsfag, eller
Sentralgitt skriftlig eksamen i et avgangsfag med eksamensform skriftlig

Vg3 Studiespesialisering:

Alle elever skal ha:
3 sentralgitte skriftlige eksamener
1 lokalgitt muntlig eksamen

For mer informasjon om trekkordningen i videregående opplæring, trykk her.

Eksamen

Rådgivning og skolehelsetjeneste

Rådgiver :
For skoleåret 2018/2019 fungerer skolens rektor, Geir Vedeld, som rådgiver:

E-post: geir@nrg.no
Tlf: 959 40 294

Helsesøster :
Helsesøster heter Idunn Jenny Nygård. Hun er til stede på skolen på onsdager

E-post: idunn.nygard@baerum.kommune.no
Tlf: 902 45 083


Skolehelsetjenesten er drevet i samarbeid med Bærum Kommune. For informasjon om skolehelsetjeneste i Bærum, se her.
Rådgiver :
For skoleåret 2018/2019 fungerer skolens rektor, Geir Vedeld, som rådgiver:

E-post: geir@nrg.no
Tlf: 959 40 294

Helsesøster :
Helsesøster heter Idunn Jenny Nygård. Hun er til stede på skolen på onsdager

E-post: idunn.nygard@baerum.kommune.no

Tlf: 902 45 083


Skolehelsetjenesten er drevet i samarbeid med Bærum Kommune. For informasjon om skolehelsetjeneste i Bærum, se her.

Rådgivning og skolehelsetjeneste