FAQ
1. Hva koster skolen? Hva er inkludert i prisen? Er det noen ekstrakostnader som vi bør vite om?
Oppdaterte satser finner du til enhver tid her for NRG-U og her for NRG videregående. Summen skal dekke selve skolen og materiell som bøker, labutstyr etc. Den eneste kostnaden som kommer i tillegg er egen laptop (les mer om dette her).

Det er ikke meningen at ekstra kostnader skal komme utover det som står over. Når det er sagt så kan det komme ekstra kostnader ifm. sosiale arrangementer og turer utover det vanlige skoletilbudet, for eksempel bowling med klassen.
2. Når er søknadsfristen? Hvordan søker jeg? Hva er inntakskravene?
Her finner du frister og annen informasjon ifm. søknad. Du kan også klikke deg videre til søknadsskjemaet herifra.

Søknadsfrist for NRG er den samme som for ordinære videregående skoler, nemlig 1. mars.

Du kan ikke søke i VIGO. Du må søke på eget søknadsskjema på skolens nettside.

Du søker om inntak med karakterene du får etter 1. termin i 10. klasse, og vi har konkurranseinntak.
3. Hvor har skolen lokaler?
NRG er lokalisert sammen med NRG-U i Skytterdalen 6, 1337 Sandvika for skoleåret 2018/2019 og skoleåret 2019/2020. Fra og med høsten 2020 skal vår videregående skole flytte inn i nye lokaler. Mer informasjon følger.

Det er få minutters gangavstand fra Sandvika sentrum og stasjon til SKytterdalen 6. Se kart her.
4. Skoleskyss for NRG?
Akershus Fylkeskommune dekker skoleskyss for elever i videregående skoler som bor mer enn 6 km unna skolen (fra dør til dør) rett til skoleskyss i offentlig skole. Skolen søker om skoleskyss på vegne av elever som bor i Akershus før skolestart. Dersom du ikke mottar reisekort ved skolestart, og selv mener at du har rett til dette, tar du kontakt med skolens kontor.

Det er opp til fylkeskommunen om det er ønskelig å dekke skoleskyss for elever som går i friskoler, og egne regler gjelder for andre fylker enn Akershus.

Elever som bor i Oslo vil ikke får reisekort iht Oslo Kommunes egne retningslinjer.

Reisekortene er gyldige fra kl 06-18, selv om det ikke står dette i vedtaksbrevet dere får tilsendt fra Ruter. Brevet er en standardtekst som ikke tar hensyn til heldagsskole. Kortet gjelder fra skoledagens begynnelse til skoledagens slutt gjennom de soner eleven trenger å krysse for å reise til og fra skolen. Ved tapt eller ødelagt kort, kontakt skolens kontor.

Du kan bruke Ruters egne kart for å finne ut om du er kvalifisert til å få dekkes skoleskyss.
5. Hvilke programfag tilbyr dere på NRG?
Vi tilbyr kun programfag innen realfagene:
Matematikk R1 og R2
Fysikk 1 og 2
Kjemi 1 og 2
Biologi 1 og 2

Basert på elevenes ønsker og interesser vurderer vi også å tilby:
Teknologi og Forskningslære 1 og 2
Geofag 1 og 2
Programmering og Modellering X
6. Hvor stor er skolen?
NRG Bærum tar inn ca. 50 elever per år. Vi er en 2-parallell videregående skole med ca. 25 elever per klasse i 2 klasser per årstrinn. Totalt vil skolen ha ca. 150 elever når den er fullt utbygget.
7. Får jeg vanlig vitnemål når jeg går på NRG?
Ja, NRG følger ordinære læreplaner for Kunnskapsløftet, og du kan få vanlig vitnemål etter videregående skole på lik linje som en hvilken som helst offentlig skole. Siden NRG tilbyr programfag innen realfag vil du også ha mulighet til å få spesiell studiekompetanse slik at du er kvalifisert for studier i for eksempel medisin, industriell design, arkitektur, eller lignende.
8. Har dere vanlige fag også eller bare realfag?
Siden NRG tilbyr ordinær videregående opplæring etter læreplanene i Kunnskapsløftet, får alle elever de samme fellesfagene som man får i en ordinær videregående skole. I tillegg får man alle de fordelene som ligger i vårt skoletilbud!