Velkommen til
Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole Bærum

NRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi.
NRG-U er den første i sitt slag i Norge som er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre friskoler og offentlige skoler.

NRG-U i et nøtteskall:
NRG-U er den første i sitt slag i Norge som er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre friskoler og offentlige skoler.
NRG-U i et nøtteskall:
NRG-U utvikler morgendagens helter i matematikk, realfag og teknologi etter modellen til NTG
Leksefri heldagsskole med 10 timer (á 45 min) ekstra i uken
Studietid med lærere tilstede
Forsering i matematikk (om ønsket) på alle trinn
Programmering, dybdelæring og mestring i matematikkfaget
Mentorprogram og teknologiprosjekter
Små grupper med tett oppfølging av elevene
Ekskursjoner og firmabesøk relatert til realfag og teknologi
Mange gøyale sosiale og faglige "happenings"
NRG-U Bærums historie

NRG-U startet i Bærum høsten 2017 i midlertidige lokaler i Hamangskogen 60, og flyttet høsten 2018 til nye lokaler i Skytterdalen 6. NRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG-U et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere.
NRG-U Bærums historie

NRG-U startet i Bærum høsten 2017 i midlertidige lokaler i Hamangskogen 60. NRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG-U et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere.
Siste nytt

Siste nytt