Namn Plassering CAS Lenkje til Datablad
Pepsin 25 gKj9001-75-6Lenkje til datablad
Kalsiumkarbonat 1000 gS1NoneLenkje til datablad
Kaliumdihydrogenfosfat 500 gS17778-77-0Lenkje til datablad
Kaliumhydrogenftalat 100 gS1877-24-7Lenkje til datablad
Magnesiumbånd, rull 25 gS17439-95-4.Lenkje til datablad
Natriumsulfat 500 gS17727-73-3Lenkje til datablad
Etanol denaturert 93% 500 mlS2N64-17-5Lenkje til datablad
Glyserol (1,2,3-propantriol) 86 % 1000 mlS2N56-81-5Lenkje til datablad
Hydrogenperoksid 35 % 1000 mlKj7722-84-1.Lenkje til datablad
Aluminium, granulert 500 gS17429-90-5Datablad ikkje tilgjengeleg
Aluminiumnitrat 1000 gS17784-27-2Lenkje til datablad
Aluminiumsulfat 500 gS17784-31-8Lenkje til datablad
Ammoniumjern(II)-sulfat 100 gS17783-85-9Lenkje til datablad
Acetylsalisylsyre, ren 200 gS150-78-2Lenkje til datablad
Bariumklorid 2-hydrat, 500 gS110326-37-9Lenkje til datablad
Bariumnitrat 0,1 M 1000 mlS1NoneLenkje til datablad
Benedicts løsning 1000 mlS1NoneLenkje til datablad
Bly(II)nitrat 100 gS110099-74-8Lenkje til datablad
Natriumtetraborat (boraks) 800 gS11303-96-4Lenkje til datablad
Bromvann mettet 500 mlS2ONoneLenkje til datablad
Bufferoppløsning pH 7,01 1000 mlS1NoneLenkje til datablad
Fehling A 1000 mlS17758-18-7Lenkje til datablad
Fehling B 1000 mlS1147-79-5Lenkje til datablad
Jod 100 gS17553-56-2Lenkje til datablad
Jod-kaliumjodid 500 mlS1NoneLenkje til datablad
Jernbiter 100 gS1NoneDatablad ikkje tilgjengeleg
Jernpulver 250 gS17439-89-6Lenkje til datablad
Jern(III)klorid 1000 gS110025-77-1Lenkje til datablad
Jern(III)nitrat 9 hydrat 500 gS17782-61-8Lenkje til datablad
Jern(II)sulfat heptahydrat 500 gS17720-78-7Lenkje til datablad
Kalsium metall 100 g, granulatS17440-70-2Lenkje til datablad
Kalsiumklorid 2 H20 500 gS110035-04-8Lenkje til datablad
Kalsiumhydroksid, 1000 gS11305-62-0Lenkje til datablad
Kalsiumnitrat 500 gS113477-34-4Lenkje til datablad
Kalsiumoksid fint pulver, 1 kgS11305-78-8Lenkje til datablad
Kalsiumsulfat Gips 2 kgS11034-76-1Lenkje til datablad
Kobolt(II)klorid 50 gS17791-13-1Lenkje til datablad
Kaliumaluminiumsulfat (alun) 500 gS110043-67-1Datablad ikkje tilgjengeleg
Kaliumkarbonat 1000 gS1584-08-7Lenkje til datablad
Kaliumklorid pa 500 gS17447-40-7Lenkje til datablad
Kaliumjern(III)cyanid, 250 gS116746-66-2Lenkje til datablad
Dikaliumhydrogenfosfat 100 gS12139900Lenkje til datablad
Kaliumhydroksid granulert 500 gS2N1310-58-3Lenkje til datablad
Kaliumjodat 100 gS12139718Lenkje til datablad
Kaliumjodid, ren 500 gS17681-11-0Lenkje til datablad
Kaliumnitrat 1000 gS17757-79-1Lenkje til datablad
Kaliumsulfat, ren 250 gS17778-80-5Lenkje til datablad
Kaliumtiocyanat 200 gS1333-20-0Lenkje til datablad
Kobberbiter 250 gS1NoneDatablad ikkje tilgjengeleg
Kobberpulver 250 gS17440-50-8Lenkje til datablad
Kobber(II)klorid dihydrat 500 gS110125-13-0Lenkje til datablad
Kobber(II)karbonat basisk 250 gS112069-69-1Lenkje til datablad
Kobber(II)nitrat 100 gS110031-43-3Lenkje til datablad
Kobber(II)sulfat 5-hydrat, ren 1000 gS17758-99-8Lenkje til datablad
Kobber(II)sulfat 1 M 1000 mlS17758-99-8Lenkje til datablad
Kull, aktivt, granulert 200 gS1NoneLenkje til datablad
Kull, trekullbiter 500 gS1NoneDatablad ikkje tilgjengeleg
Litiumklorid vannfri 100 gS17447-41-8Lenkje til datablad
Luminol 5 gS2N521-31-3Lenkje til datablad
Lykopodiumpulver 100 gS18023-70-9Lenkje til datablad
Marmor, granulert 500 gS1471-34-1Lenkje til datablad
Magnesiumnitrat 500 gS113446-18-9Lenkje til datablad
Mangan(IV)oksid (brunstein) 500 gS11313-13-9Lenkje til datablad
Natrium metall 100 gS17440-23-5Lenkje til datablad
Natriumacetat 3-hydrat,teknisk 500 gS16131-90-4Lenkje til datablad
Natriumacetat vannfri 500 gS1127-09-3Lenkje til datablad
Natriumfluorid (T) 250 gS1NoneLenkje til datablad
Natriumkarbonat vannfri 700 gS1497-19-8Lenkje til datablad
Natriumkarbonat 10 H2O 800gS11545739Lenkje til datablad
Natriumdisulfitt 1000 gS17681-57-4Lenkje til datablad
Natriumhydrogenkarbonat (natron) 1000 gS1144-55-8Datablad ikkje tilgjengeleg
Natriumnitrat 500 gS17631-99-4Lenkje til datablad
Natriumoksalat, 100gS162-76-0Lenkje til datablad
Natriumfosfat 12-hydrat 250 gS110101-89-0Lenkje til datablad
Natriumtiosulfat x 5H2O, teknisk, 500 gS110102-17-7Datablad ikkje tilgjengeleg
Nikkel(II)sulfat hydrat 250 gS17786-81-4Lenkje til datablad
Sølvtråd Ø 0,5 mm, 1 mS1NoneDatablad ikkje tilgjengeleg
Sinktråd Ø 3 mm, 15 meterS1NoneDatablad ikkje tilgjengeleg
Sand for sandbad 4 kgS1NoneDatablad ikkje tilgjengeleg
Strontiumklorid, 100 g renS110025-70-4Lenkje til datablad
Svovelpulver 1000 gS17704-34-9Lenkje til datablad
Sølvnitrat 100 gS17761-88-8Lenkje til datablad
Sølvnitrat 0,1 M 1000 mlS17761-88-8Lenkje til datablad
Sink, granulert 500 gS17440-66-6Datablad ikkje tilgjengeleg
Sinknitrat 6-hydrat 500gS1NoneLenkje til datablad
Sinksulfat heptahydrat 500 gS17446-20-0Lenkje til datablad
Vann, demineralisert 2500 mlS1NoneDatablad ikkje tilgjengeleg
Vann, demineralisert 5000 mlS1NoneDatablad ikkje tilgjengeleg
Kaliumpermanganat, 500 gS17722-64-7Lenkje til datablad
Kaliumpermanganat, 0.02 mol/L, 1LS17722-64-7Lenkje til datablad
Zinc powderS1NoneDatablad ikkje tilgjengeleg
Acetylsalisylsyre, ren 200 gS2O50-78-2Lenkje til datablad
Benzosyre, 1000 gS2O65-85-0Lenkje til datablad
Bromvann mettet 500 mlS2ONoneLenkje til datablad
2-hydroksybenzosyre 500 gS2ONoneLenkje til datablad
Oktadekansyre (stearinsyre) 500 gS2O57-11-4.Lenkje til datablad
Sitronsyre 250 gS2O77-92-9Lenkje til datablad
Sitronsyre 800 gS2O77-92-9Lenkje til datablad
Sulfanilsyre 100 gS2O121-57-3Lenkje til datablad
2,4-dinitrofenylhydrazin 25 gS1119-26-6Lenkje til datablad
Bromkresolgrønn 5 gS1NoneLenkje til datablad
Bromtymolblått, BTB, 0,04 %, 1000 mlS176-59-5Lenkje til datablad
Dimetylglyoksim 50 gS195-45-4Lenkje til datablad
Lakmusløsning 1000 mlS11393-92-6Lenkje til datablad
Litium 25 g stengerS17439-93-2Lenkje til datablad
Metyloransje 5 gS1547-58-0Lenkje til datablad
Metylrødt 5 gS1493-52-7Lenkje til datablad
Metylrødtoppløsning i dråpeflaske 100mlS1NoneLenkje til datablad
Metylenblått pulver 25 gS161-73-4Lenkje til datablad
Metylenblåttoppl.1% 50 ml i dråpeflaskeS1NoneDatablad ikkje tilgjengeleg
KalsiumkarbidS175-20-7Lenkje til datablad
Fenolftalein 0,5 % 1000 mlS1NoneLenkje til datablad
Etansyre (eddiksyre) 10% 1000 mlS2O64-19-7Lenkje til datablad
Etansyre (iseddik) 1000 mlS2O64-19-7Lenkje til datablad
Etansyre (eddiksyre) 1 M 1000 mlS2O64-19-7Lenkje til datablad
Metansyre (maursyre) 1000 mlS2O64-18-6Lenkje til datablad
Salpetersyre konsentrert 1000 mlS2O7697-37-2Lenkje til datablad
Saltsyre konsentrert 1000 mlS2O7647-01-0Lenkje til datablad
Saltsyre 0,1 M 2,5 LS2ONoneLenkje til datablad
Saltsyre 10% 3,2 M 1000 mlS2ONoneLenkje til datablad
Svovelsyre konsentrert 1000 ml 96%S2O7664-93-9Lenkje til datablad
Butan-1-ol 1000 mlS2N71-36-3Lenkje til datablad
Aceton (propanon) 1000 mlS2N67-64-1Lenkje til datablad
Isoamylalkohol 200 mlS2N123-51-3Lenkje til datablad
2-metyl-propan-1-ol (isobutanol) 1 lS2N78-83-1Lenkje til datablad
1-oktanol 500 mlS2N111-87-5Lenkje til datablad
2-propanol (isopropanol) 1000 mlS2N67-63-0Lenkje til datablad
1-pentanol, 1000 mlS2N71-41-0Lenkje til datablad
Glyserol (1,2,3-propantriol) 99 % 500 mlS2N56-81-5Lenkje til datablad
ATP dinatrium salt 1 gKj987-65-5Lenkje til datablad
Ammoniakk konsentrert 1000 mlS2N7664-41-7Lenkje til datablad
Ammoniakk 2M 1000 mlS2NNoneLenkje til datablad
Benzaldehyd 500 mlS2N100-52-7Lenkje til datablad
1-Dodekanol 250 mlS2N112-53-8Lenkje til datablad
Etylenglykol, 1000 mlS2N107-21-1Lenkje til datablad
n-Heptan 1000 mlS2N142-82-5Lenkje til datablad
Heksan (n) 1000 mlS2N110-54-3FLenkje til datablad
Kalkvann 1000 mlS2N1305-62-0Lenkje til datablad
Metanol 1000 mlS2N67-56-1Lenkje til datablad
N-(1-Naftyl)etylendiamin 10 gS2N1465-25-4Lenkje til datablad
Natriumhydroksid 500 g PAS2N1310-73-2Lenkje til datablad
Natriumhydroksid 0,1 M 1000 mlS2N1310-73-2Lenkje til datablad
Natriumhydroksid 1M 1000 mlS2N1310-73-2Lenkje til datablad
Natriumhydroksid 4 M 1000 mlS2N1310-73-2Lenkje til datablad
Oktadekanol 250 gS2N112-92-5Lenkje til datablad
2-metylpropan-2-ol 1000 mlS2N75-65-0Lenkje til datablad
Parafin fast, perler 1000 gS2NNoneLenkje til datablad
Parafin flytende, Parafinolje 1000 mlS2N8012-95-1Lenkje til datablad
Polyvinylalkohol 250 gS2NNoneLenkje til datablad
1-propanol 1000 mlS2N71-23-8Lenkje til datablad
Rosenolje kunstig, 30 mlS2NNoneDatablad ikkje tilgjengeleg
Sykloheksanol 500 mlS2N108-93-0Lenkje til datablad
Trietanolamin, 200 mlS2N102-71-6Lenkje til datablad