Vil du bli elev ved Norges Realfagsgymnas?

Fyll ut søknadsskjema under og send inn ditt siste karakterkort til inntak@nrg.no (høstkarakterer kan du ettersende når du får dette i januar). Om du har spørsmål, ta gjerne kontakt på post@nrg.no
Søknadskjema
Kjønn
Hvilket trinn søker du til NRG?
Hvilket år ønsker du å begynne på NRG?
Har søsken på NRG/NRG-U?
Send inn karakterutskrifter til inntak@nrg.no