18. november 2017
Programmeringsprosjekt på
NRG-U
Tirsdag 14/11 var det kick-off for programmeringsprosjekt på NRG-U! Et samarbeid mellom NRG-U og Microsoft.
Bærum kommune er i stadig endring og vi ved NRG-U synes det er spennende å følge med på. I 2017 har Bærum kommune blant annet begynt å publisere planer for nye Sandvika Sentrum Øst. En perfekt ramme for å lære om arkitektur, geometri og ikke minst om programmering, tenkte vi.

Etter at lærere ved NRG-U hadde fått Minecraftopplæring en halv dag hos Microsoft dro vi rett tilbake til skolen og inviterte en liten gruppe elever til å planlegge oppgaven for elevene.

De kastet seg over utfordringen og lærerens rolle ble hovedsakelig å veilede elevene til å sette alle ideene i system. Få timer senere hadde de designet en tom sandkasse slik at elevene kan teleportere mellom lobbyer som fører dem til oppgaver de skal løse. Ettersom den første oppgaven dreier seg om å designe et bygg som kan føres opp i Sandvika, har de utformet denne oppgavens lobby som rådhuset.

På tirsdag 14.11 kom kyndige hjelpere på besøk fra Microsoft for å hjelpe elevene i gang. Da stod oppgaven klar. «Dere skal bygge bygningen dere har designet i Minecraft slik dere ser det best.»

Først fikk alle en guidet tur av eleven Marius som hadde vært med å designe og bygge verdenen. Så fikk alle litt tid til å orientere seg og kjøre tutorialprogrammet for å lære hvordan Minecraft fungerer. Det tok ikke lang tid før eleven Torbjørn hadde funnet ut at han kunne programmere en robot i Minecraft til å handle på hans kommando. Klassen har hatt kurs i grunnleggende blokkprogrammering i høst, så da Torbjørn viste dette til klassen, var de straks i gang med å kode roboten til å utføre ulike handlinger. Som for eksempel å snakke og å bygge.

Da alle var klare og hadde grunnleggende kunnskaper om manøvrering, bygging og koding i Minecraft, møttes alle i Sandvikalobbyen og elevene dro til sine respektive byggeplasser hvor de satte i gang. Noen bygget med en gang, andre planla grundig, og andre igjen satte robotene i sving for seg ved hjelp av koder.

© 2018 Norges Realfagsgymnas AS
Norges Realfagsgymnas AS
Skytterdalen 6,
1337 Sandvika

Tlf: +47 46 41 45 79
E-post: post@nrg.no
© 2018 Norges Realfagsgymnas AS