10. november 2017
Oppstartstur til Solobservatoriet
Avslutningen av første skoleuke skjedde på Solobservatoriet på Harestua, der elevene ble bedre kjent med universet rundt oss.Elevene dro sammen med kontaktlærer Oskar Torpe og rektor Geir Vedeld på overnattingstur for å bli bedre kjent og for å lære mer om universet rundt oss.
Natursti
Solobservatoriet har lagt opp til en spennende natursti med et mangfold av oppgaver. Elevene fikk anledning til å lære masse om naturen og omgivelsene i området på veien opp til selve observatoriet. På bildet ser vi elever som prøver å finne ut av himmelretninger, og de skal bli enige om hvilken retning det er tilbake til skolen der de kom fra.
Simulert stjernehimmel
Dessverre var det overskyet og regn innen vi kom fram til selve observatoriet. Derfor ble det heller ikke live observasjoner av stjernehimmelen denne gangen. Men vi fikk se flere videoer av universet rundt oss, og vi fikk bruke spennende programmer der vi simulerte planeters baner rundt sola og måners baner rundt planeter. Det var stor jubel hver gang det ble lagt inn en endring i banene, slik at planetene kolliderte med hverandre! Læringspunktet for elevene her var blant annet hvor fin balanse det er i universet, og hvor imponerende krefter som er der ute som påvirker hverandre.
Nydelig vær og observasjon av sola
Heldigvis var været mye bedre neste dag! Etter et kort foredrag om sola fikk vi observere solflekker, som ble veldig tydelige i det enkle apparatet som er avbildet under. Deretter fikk vi gå inn i selve observatoriet for å se på sollyset. Solobservatoriet ble åpnet i 1954, men vi kunne lære at det var et av Europas mest moderne observatorier helt fram til 70-tallet. Likevel er det ikke bygget slik det ville blitt i dag med elektronikk, så det er mange manuelle innretninger som må på plass for at man skal ta alt i bruk.
Slitne og glade eleverElevene sov kanskje ikke like mye som de gjør til vanlig, men sånn er det jo ofte når man har det moro sammen på tur. Her er vi på togstasjonen på vei hjem. Elevene fikk endelig lov til å ta fram mobiltelefonene sine etter at de hadde vært lagt bort hele turen.

© 2018 Norges Realfagsgymnas AS
Norges Realfagsgymnas AS
Skytterdalen 6,
1337 Sandvika

Tlf: +47 46 41 45 79
E-post: post@nrg.no
© 2018 Norges Realfagsgymnas AS