21. oktober 2017
Møt NRG-Us nye rektor
I august 2017 starter Geir Tolgensbakk Vedeld som NRG-Us første rektor på ungdomsskolen i Sandvika. Han vil også ha ansvar for NRG (videregående) når den starter opp høsten 2018.
Lang og bred erfaring
Geir har et brennende hjerte for elever. Som bakgrunn har han Cand.polit. fra Universitetet i Oslo i 2005, med hovedfag i sosialantropologi. Han har støttefagene engelsk og historie i tillegg til praktisk pedagogisk utdannelse. Han fullførte i 2015 Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI, Nydalen.

Geir har lang erfaring som leder, kontaktlærer og faglærer i Osloskolen, hvor han har jobbet på både videregående skoler og ungdomsskoler, blant annet på Oslo Handelsgymnasium, Elvebakken vgs, Nordberg skole og Hersleb vgs. Han har også erfaring som konsulent fra Rambøll Management Consulting. Geir er gift, har to barn og bor i Oslo.

Lang og bred erfaring
Geir har et brennende hjerte for elever. Som bakgrunn har han Cand.polit. fra Universitetet i Oslo i 2005, med hovedfag i sosialantropologi. Han har støttefagene engelsk og historie i tillegg til praktisk pedagogisk utdannelse. Han fullførte i 2015 Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI, Nydalen.

Geir har lang erfaring som leder, kontaktlærer og faglærer i Osloskolen, hvor han har jobbet på både videregående skoler og ungdomsskoler, blant annet på Oslo Handelsgymnasium, Elvebakken vgs, Nordberg skole og Hersleb vgs. Han har også erfaring som konsulent fra Rambøll Management Consulting. Geir er gift, har to barn og bor i Oslo.
Geir Tolgensbakk Vedeld
Geir Tolgensbakk Vedeld
Geir skal oppfylle NRG sin visjon for NRG-U og NRG er at skolene skal utdanne realister for framtiden. Det skal være en skole der elevene lærer på interessante, morsomme og spennende måter. For eksempel skal det skje gjennom realistiske oppgaver og prosjekter som er relevante for veien videre etter skolegangen. Alle elevene skal også lære seg koding, og etter hvert ta i bruk MatLab. Dette er noe de vil ha stor glede av når de skal på høyere utdanning.

Samtidig skal alt skolen foretar seg preges av forskningsbevissthet, høy kvalitet og profesjonalitet i samarbeid med relevante virksomheter og høyere utdanningsinstitusjoner. Alle ansatte på NRG-U og NRG skal vite at kjernen for en god opplæring ligger i en varm relasjon.Each type of visual aid has pros and cons that must be evaluated to ensure it will be beneficial to the overall presentation. Before incorporating visual aids into speeches, the speaker should understand that if used incorrectly, the visual will not be an aid, but a distraction.
Geir skal oppfylle NRG sin visjon for NRG-U og NRG er at skolene skal utdanne realister for framtiden. Det skal være en skole der elevene lærer på interessante, morsomme og spennende måter. For eksempel skal det skje gjennom realistiske oppgaver og prosjekter som er relevante for veien videre etter skolegangen. Alle elevene skal også lære seg koding, og etter hvert ta i bruk MatLab. Dette er noe de vil ha stor glede av når de skal på høyere utdanning.

Samtidig skal alt skolen foretar seg preges av forskningsbevissthet, høy kvalitet og profesjonalitet i samarbeid med relevante virksomheter og høyere utdanningsinstitusjoner. Alle ansatte på NRG-U og NRG skal vite at kjernen for en god opplæring ligger i en varm relasjon.Each type of visual aid has pros and cons that must be evaluated to ensure it will be beneficial to the overall presentation. Before incorporating visual aids into speeches, the speaker should understand that if used incorrectly, the visual will not be an aid, but a distraction.
Vil utdanne realister
Hvorfor realfag?
Det blir tydeligere at Norge trenger teknologitung kompetanse i verdiskapningen. Ikke bare i framtiden, men også i nær framtid. Norsk arbeidsmarked roper etter riktig utdannede arbeidstakere. Det er arbeidsledighet i Norge i dag, men det er også ledige jobber fordi de rette kvalifikasjonene mangler på de som søker jobb. Vi skal gi elevene en bevissthet om hvorfor de velger som de gjør, og en smakebit på det som kommer. Det fører til en spennende hverdag gjennom relevans og en trygghet for framtiden.

Satsing på realfag har også være en sentral politisk føring fra Storting og regjering gjennom flere perioder. NRG og NRG-U representerer et svar på disse politiske visjonene gjennom en tydelig satsing på realfag!

Når det gjelder min egen motivasjon for realfag, tenker jeg at det blir utrolig spennende å bygge opp en skole med motiverte elever og lærere. Ikke minst når vi sammen har et felles prosjekt om at denne skolen skal være den beste ungdomsskolen og videregående skolen for realfagsopplæring vi kan skape.
Leder med frihet og ansvar
Fra et rent ledelsesperspektiv sverger jeg til distribuert ledelse. I tillegg til at det selvfølgelig er en vitenskapelig begrunnelse for det, handler det også om at jeg har tro på at hvis et menneske blir gitt frihet og ansvar så blomstrer man. Det er noe jeg tenker også gjelder for elever. Tilbakemeldinger og refleksjon i en trygg relasjon basert på tillit skaper god kvalitet og dynamisk utvikling.
Familie er viktig
Viktigst for meg er familien min. Det jeg liker aller best er å reise sammen med dem til nye steder. Vi har ikke et fast feriested, men vi liker å dra til nye steder i verden når vi har mulighet til det.

I tillegg er jeg lidenskapelig opptatt av strategispill, både ministyrstrategispill og brettspill – men ikke på PC! Det er viktig å ha den menneskelige kontakten og spille mot faktiske personer.
© 2018 Norges Realfagsgymnas AS
Norges Realfagsgymnas AS
Skytterdalen 6,
1337 Sandvika

Tlf: +47 46 41 45 79
E-post: post@nrg.no
© 2018 Norges Realfagsgymnas AS