Norges Realfagsgymnas sine skoler er ikke-kommersielle profilskoler som skal være Norges beste skoler på matematikk-, realfags- og teknologiopplæring. Våre verdier er Entusiasme, Læringsglede og Nysgjerrighet.