FAQ
1. Hva koster skolen? Hva er inkludert i prisen? Er det noen ekstrakostnader som vi bør vite om?
Oppdaterte satser finner du til enhver tid her for NRG-U og her for NRG videregående. Summen skal dekke selve skolen og materiell som bøker, labutstyr etc. Den eneste kostnaden som kommer i tillegg er egen laptop (les mer om dette her).

Det er ikke meningen at ekstra kostnader skal komme utover det som står over. Når det er sagt så kan det komme ekstra kostnader ifm. sosiale arrangementer og turer utover det vanlige skoletilbudet, for eksempel bowling med klassen.
2. Når er søknadsfristen?
Her finner du frister og annen informasjon ifm. søknad. Du kan også klikke deg videre til søknadsskjemaet herifra.

Per i dag er det kun kvalifiseringsprøve for søkere til NRG-U.
Når: I januar i 7. klasse. Elever bes derfor om å søke tidlig til NRG-U.
Nivå: Nært nivå 3. i nasjonale prøver men noe redusert i vanskelighetsgrad fordi elevene tar kvalifiseringsprøven i starten av året. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig nivå i regning.

Eksempler: På udir.no finnes eksempler på nasjonale prøver.

Les mer om dette og søknadsprosessen her. Vi gjør oppmerksom på at opptaksprøven vil fungere sammen med prinsippet "førstemann til mølla".

3. Hvor har skolen lokaler?
Skolen ligger i Skytterdalen 6, 1337 Sandvika. Dette er få minutters gangavstand fra Sandvika sentum og stasjon. Se kart her.
4. Skoleskyss for NRG-U?
For grunnskole har elever som bor mer enn 4 km unna skolen (fra dør til dør) rett til skoleskyss i offentlig skole. Det er opp til den enkelte kommune om de ønsker å dekke skoleskyss for elever som går i friskoler. Per i dag dekker Asker og Bærum skoleskyss for friskoler.

Skolen søker om skoleskyss på vegne av alle nye elever før sommeren. Dersom du ikke får reisekort ved skoleårets begynnelse, og mener at du har rett til dette, ta kontakt med skolens kontor.

Reisekortene er gyldige fra kl 6-18, selv om det ikke står dette i vedtaksbrevet dere får tilsendt fra Ruter. Brevet er en standardtekst som ikke tar hensyn til heldagsskole. Kortet gjelder fra skoledagens begynnelse til skoledagens slutt gjennom de soner eleven trenger å krysse for å reise til og fra skolen. Ved tapt eller ødelagt kort, kontakt skolens kontor.

Her kan du bruke Ruters egne kart for å finne ut om du er kvalifisert til å få dekket skoleskyss.
5. Hvor stor er skolen?
For NRG-U Bærum tar vi inn ca 52 elever per år. Vi er en 2-parallell ungdomsskole med ca 26 elever per klasse i 2 klasser per årstrinn. Totalt vil skolen ha ca 150 elever når den er fullt utbygget.

NRG videregående vil følge tilsvarende oppbygging når den er fullt utbygget.
6. Har skolen "vanlige fag" også, eller bare realfag?
Siden NRG-U tilbyr ordinær ungdomsskole etter læreplanene i Kunnskapsløftet, så har alle elever alle fagene de ellers har i en ordinær ungdomsskole. Elevene får i tillegg nyte godt av vårt utvidete skoletilbud!