Eksamen - Norges Realfagsgymnas
For å gjennomføre eksamen på NRG kreves det at du laster ned og bruker en egen eksamens nettleser.