SKJEMA FOR BESTILLING AV PC GJENNOM SKOLENS AVTALE MED HP

Fyll ut skjema under. For informasjon om produkter i avtalen klikk på "Produkter". Om du har spørsmål, ta gjerne kontakt på alexandern@nrg.no
Elev*
Bestiller*
Velg PC du vil kjøpe
Prisene inkluderer en 3 årig serviceavtale og faktura gebyr.
Serviceavtale
Serviceavtalen er pålagt alle og regnet inn i Pc summen.
Ved å sende inn bestilling vil det sendes ut en faktura for kjøpet. Ved å betale faktura innen frist har
dere endelig bekreftet at dere ønsker å kjøpe maskinen, og vil motta maskinen etter de opplysninger
som er gitt i beskrivelsen av tilbudet.
Det er ikke nødvendig med signaturer,
da det er ved betaling av faktura at dere bekrefter at dere ønsker å kjøpe maskinen.
Ved registrering av betalt faktura forplikter skolen seg til å levere ut bestilt maskin etter de
opplysninger som er gitt i beskrivelsen av tilbudet.